1. yunan heykelinde, kişisel özellikler değil, ortak ideal tip önemlidir. ideal yüzler, ideal ölçülere uygun insan vücutları yunan heykelinin başlıca özelliğidir. başlangıçta kil, taş fildişi, kemik ve tunç gibi malzemelerden ilkel heykelcikler ortaya koyan yunan heykelcileri zaman içerisinde bunu geliştirmişlerdir. heykel sanatının gelişmesine ve anıtsal heykeltıraşlığın ortaya çıkmasının nedenleri arasında olimpiyatlarda başarı kazanan atletlerin heykellerinin dikilmesi geleneği, gelişen mimariye bağlı olarak, tapınakların taştan yapılması ve bunların iç ve dış cephelerinin, kabartmalarla süslenmesi sayılabilir.

    yunan heykeli karşıtlıklar ve bunun yarattığı dinamizm üzerine kuruludur. baş başka, kollar ve bacaklar başka başka yönlere bakarlar. bu durum gösteriyor ki yunan heykelcisi vücut nüansları üzerinde çalışmıştır.