birleşmiş milletler iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi - youreads

  1. küresel ısınmaya ve sera gazı salınımına yönelik uluslararası ilk çevre sözleşmesidir. 1992 tarihinde imzalanmıştır. (bu sözleşme ilkelere sayanır. bu sürecin sonunda 1997 yılında daha somut hedefler içeren kyoto protokolü imzalanmıştır.)

    sözleşmenin ikinci maddesi, nihai amacı “sözleşme’nin ilgili hükümlerine göre, atmosferdeki sera gazı birikimlerini, iklim sistemi üzerindeki tehlikeli insan kaynaklı etkiyi önleyecek bir düzeyde tutmayı başarmak” olarak tanımlamıştır.

    sözleşme, bazı ülkelerin sanayi devriminden sonra iklim değişikliğine sebep olan sera gazlarını atmosfere diğer ülkelerden daha çok salmalarından ötürü daha fazla sorumluluk almaları gerektiği düşüncesine dayanmaktadır. yani batı ülkelerine daha fazla görev düşmektedir.

    bu sorumluluk doğrultusunda avrupa birliği, sorumluluğunu olabildiğince yerine getirmektedir. ancak george w. bush yönetimindeki abd, 2001 yılında açıkça sözleşmeyi reddetmiştir.

    türkiye ise sözleşmeye 24 mayıs 2004 tarihinde taraf olmuştur.