eradike - youreads

  1. eradikasyondan bahsediyorsak.
    fransızca eradication "kökünü kazıma" sözcüğünden alıntıdır. fransızca sözcük latince aynı anlama gelen eradicatio sözcüğünden alıntıdır. bu sözcük latince radix, radic- "kök" sözcüğünden +tion son ekiyle ex ön ekiyle türetilmiştir. ingilizceyle alakası yoktur.