1. 1732 yılında virginialı bir çiftçi ailenin evladı olarak dünyaya gelmiştir. o dönem için yeterli eğitimi almıştır, en ilgisini çeken konular ise savaş sanatları ve yeni topraklar üzerinde batıya göç olmuştur. 1754 yılında teğmen ünvanını almış, fransız - yerli savaşında görev almıştır. 1775 yılının mayıs ayında başkomutanlığa getirilmiştir ve 6 yıl sürecek olan savaşı başlatmıştır. savaşta kullandığı ve en etkili teknik ise ingilizleri yormak ve bezdirmek olmuştur, 6 yılın sonunda 1781 de fransız dostlarıyla birlikte ingilizleri dize getirmeyi başarmıştır. konfederasyon sisteminin düzgün işlemediğini fark etmesiyle, 1787 yılında philadelphia da anyasal bir kongre düzenlenleyip ve bu kongrenin ardından başkanlığa getirilmiştir.
    fransız devriminin ardından çıkan fransa-ingiltere savaşında taraf tutmak yerine, dış işleri bakanlığına fransız yanlısı olan thomas jefferson, hazineye ise ingiliz yanlısı olan alexander hamilton atamalarını yapmıştır. burda ki amaç, avrupada hali hazırda süren karışıklık varken oraya karışmayıp birleşik devletlerin konumunu güçlendirmekti.
    artık iyice yaşlandığını hissettiğinde görevinden ayrılmış ve 3 yıldan daha az süren bir emeklilik hayatı ardından 14 aralık 1799 tarihinde vefad etmiştir. amerikan devriminin öncüsü ve amerika birleşik devletlerinin ilk başkanıdır.