jean paul marat - youreads  1. asıl mesleği doktorluk olan jean paul marat, fransız devrimi öncesi mesleğini bırakarak devrimin en radikal görüşlü gazetecilerinden biri olmuştur. l'ami du peuple (halkın dostu) adlı bir gazete çıkardı. insan hakları söylemleriyle halkın desteğini kazanan marat, ülkeden kaçan kral ve kraliçenin yargılanmasını istedi. devrim döneminin önemli partilerinden biri olan jirondenler, monarşiye karşı çıkmalarına rağmen ülkenin cumhuriyet ile yönetilmesini istemiyordu. yakalandığı cilt hastalığı yüzünden evinden çıkmayan marat jirondenler sempatizanı olan bir kadın tarafından bıçaklanarak öldürülmüştür.    “they guillotined charlotte corday and they said marat is dead. no, marat is not dead. put him in the pantheon or throw him in the sewer; it doesn’t matter-he’s back the next day. he’s reborn in the man who has no job, the woman who has no bread, in the girl who has to sell her body, in the child who hasn’t learned to read; he’s reborn in the unheated tenement, in the wretched mattress without blankets, in the unemployed, in the proletariat, in the brothel, in the jailhouse, in your laws that show no pity, in your schools that give no future, and he appears in all that is ignorance and he recreates himself from all that is darkness. oh, beware human society: you cannot kill marat until you have killed the misery of poverty!”
  2. jean-paul marat, fransız bilim adamı ve hekim. fransız devrimi sırasında radikal tutumuyla tanınmaktadır. jakoben kulübü devrimcilerindendir. türkçede halkın dostu anlamına gelen l'ami du peuple adlı bir gazete çıkarmıştır.

    charlotte corday isimli jironden yanlısı bir kadın tarafından banyosunda bıçaklanarak öldürüldü.

    (jironden: jironden, isimlerini bordeaux kentinide içine alan "gironde" bölgesinden almış, fransız ihtilali esnasında mecliste burjuvazinin sesi olarak algılanmış, kral'a yakın bir gruptu. her ne kadar kurulduğu zamanda parti diye bir kavram olmasa da en az bir parti kadar organize bir örgüttü. en önemli ismi brissot'dur. bu şahsın grup üzerinde etkisi o kadar büyüktür ki daha sonraları "brissotisten" diye anılır bu grup. jakobenlerle kıyasıya bir güç savaşı vermişlerdir mecliste ancak genelde onların gerisinde kalmışlardır. kral'ın idamına karşı çıkmış ama engelleyememişlerdir.)