katalog - youreads

  1. (bkz: fihrist) kitabevi ve yayınevi gibi yayıncı kuruluşların tüm yayınlarını veya belli bir daldaki ürünlerini kaynakça bilgileri, konuları, nitelikleri bakımından tanıtmak ve arandıklarında bulunabilmelerini sağlamak amacıyla ürün ismi ve/veya yer numaraları ile belirterek hazırladıkları listeler ve kitapçıklar.

    (bkz: ürün kataloğu) (bkz: hizmet kataloğu) ticarî kuruluş ve işletmelerce üretimi, dağıtımı ve ticareti yapılan mal ve hizmetleri gösterir broşür.

    not: kelimenin kökeni fransızcadır.