1. karşılıklı olma durumu.

    "milletler arası münâsebetleri tanzim eden en mühim husus mütekābiliyet prensibidir."(ergun göze)
  2. yine arapça mü ön ekinin musallat olmasıyla anlam kazanan sözcük.