1. oluşan ilk evredir.
    paleozoyik dönem öncesi hayvanların ne şekilde geliştiğini belirtecek veriler çok azdır.
    fakat 1.900 milyon ile 600 milyon yıl yılları arasında kalan arkaen dönemde yaşam belirtileri çok süratli bir biçimde gelişmiştir. bu şekilde 1 milyar 200 milyon ile 600 milyon yılları arasında süngerler solucanların ortaya çıktığı tahmin edilmektedir. kambriyende hayvan türlerinin sayısı çok artmıştır bu dönem karalar üzerinde bitki ve hayvan bulunmuyordu. denizlerde yaşayan tüm hayvanlar omurgasız olmalarından dolayı kambriyen'de denizlerin sularının sıcak olması sebebiyle faunanın deniz ve göllerde hızla gelişmesine yol açmıştır.