1. laik, dinden bağımsız olan.
  2. sekülerizm ve laiklik kavramları benzer temeller üzerine oturmuş olsa da aslında uygulanış açısından derin farklar barındırır. laik bir devlet, din ve devlet işlerini birbirinden ayırsa da dini kurumların finanse edilmesini sağlar. laik(?) olan ülkemizde diyanet işlerinin olması, din görevlilerinin devlet memuru olması ve giderlerinin devlet tarafından karşılanmasi buna bir örnektir. ancak sekülerizmde din ve devlet tamamen farklı müesseseler olarak görülür ve devletin din üzerinde herhangi bir düzenlemesi yoktur. dini kurumların finanse edilmesi bağımsız cemaatler tarafından karşılanır.
  3. hareketin karakterini oluşturan prensiplerin dinden bağımsız, dinsiz olması durumu.
  4. dünyevi.
  5. devlet laiktir veya değildir. seküler diye tabir ettiğimiz bir "-izm" yani düşünüştür. sekülerizmdir kastedilen. ancak laiklik bir ilkedir ve devletlere ait olunabilir. sekülerlik devletten ziyade insanlar açısından kullanılır.