1. kurtarıcılar kurtara kurtara
    kurtardılar memleketi memleket olmaktan