tds metre - youreads

  1. kabaca suyun kalitesini ölçen cihaz. "total disolved solids" yani suda çözünmüş toplam katı madde miktarını ölçer, iyon ve mineral zenginliğini gösterir. ölçü birimi ppm'dir. (parts per million)

    demir, kireç, alüminyum, tuz gibi suda çözünen maddeler suyun sertliğini dolayısıyla içim konforunu ve sağlığını değiştirir. bu maddeler arttıkça suyun saflığı bozulur ve iletkenliği artar. tds metre suyun iletkenliğini ölçerek belirli bir skalada ppm değerini verir.

    doğal kaynak suyu 0-60 ppm iken şebeke suyu 60-120 ppm aralığındadır. 120-180 ppm aralığındaki suyun insan sağlığı ve içim konforu düşükken, 180 ppm sonrası flora ve fauna sağlığına ciddi tehlike oluşturabilecek kalitededir.