1. nirvana diyince mistisizmi ve doğu felsefesini şiirlerinde sıklıkla kullanan çok sevdiğim şair asaf hâlet çelebi'yi anmadan olmaz. onun şiirlerini okumak çocukken ve akıl henüz dünyaya ermezken büyüklerden dinlediğimiz büyülü masallarda dolaşmak gibi.

  nirvana kelimesinin söndürme, soğutma gibi anlamları bulunuyor. insanın içindeki bitmek bilmeyen dünyevi arzularını ateşinin söndürülmesi bir anlamda nirvanayı yaşamak. asaf hâlet çelebi nirvana'ya bakışını şöyle ifade eder: "benim nirvana'm budistlerinkinden ve tagor'unkinden şu noktada ayrılır ki, nirvana'da saadet zirvesine erebildiğim anda bile içim rahat değildir. orada vardığım muvazene istikrarsız bir muvazenedir ve ruhun en gizli yerinde bile bir endişe kalmıştır."

  hayatın bütün keşmekeşinden kurtulup huzurlu, hoşgörülü, sessiz, sakin ve en önemlisi de olgun yaşayabilmek kolay olsa keşke. asaf hâlet'in nirvana'sı gibi bütün karanlıkları yutan bir nirvanaya ulaşmak mümkün olsa.

  "karanlığı geçelim
  karanlığı geçelim
  ne uyku
  ne ölüm
  hem uyku
  hem ölüm

  düş içime uyu
  ve sonsuz büyü
  unut renkleri
  ve şekilleri
  hepi
  ve hiçi

  beni
  ve seni
  ve geceyi yuttu
  nirvana"

mesaj gönder