1. delphi ve c++ builder'ın bir araya getirilerek vcl ve firemonkey kütüphaneleri ile kullanılabilmesine olanak tanıyan yeni nesil delphi yazılım geliştirme ortamı.
    ilgaz