1. bilim; gerçekliktir.
  bilim; deneydir.
  bilim; gözlemdir.
  bilim; meraktır.
  bilim; amaçtır.
  bilim; araştırmaktır.
  bilim; soru sormaktır.
  bilim; evreni anlama ve anlamlandırma çabasıdır.

  insanlar, bilimin onlara sundukları nimetleri seviyorlar ama bilim insanının sorduğu soruları sevmiyorlar.

  bilim iyi ya da kötü değildir ama her iki amaçla da kullanılabilir.

  (bkz: atom bombası)

  (bkz: rosetta uzay aracı)
 2. bilmek, bilgiye aç olmak, bu uğurda çabalamaktır.
 3. modern bilim insanoğlunun gözlem ve algı yeteneğinin ulaştığı son noktadır, gerçek bilim ise uzun süre ulaşamayacağımız bir gizem.
 4. değişebilirdir! zaten güzel kısımlarından biri de bu bence. sabit değil; zamana, gelişen teknolojiye hem neden hem sonuç bağlamında bağlı olup en büyük tetikleyicidir.

  tanpınar'ın "değişmenin ebedi olduğu yerde güzeldir hayat!" sözünü bilimin bu özelliğine atıfta bulunmak açısından da kullanabiliriz.
  hubot
 5. ''bilim gerçeği bulduğunu değil, yanlışı teşhis edip onu elediğini iddia eder.'' *

  en büyük üretim, en büyük gelişim yanlışı teşhis etmek ve onu yok etmektir.. şüphesiz salt cahillik insan için kötü bir şeydir fakat zararı kendinedir.

  bir de kara cahillik vardır ki bu kara cahil dediğimiz kimseler insanlık için felaketleri doğurur. kara cahil dediğimiz kimseler inandıkları yanlıştan dönmeyen ve bu yanlışı yayma girişiminde bulunan insanlardır. işte tam bu noktada bilim yanlışı teşhis edip onu yok etmektedir ve yozlaşmayı engellemektedir.

  bilime gereken saygı gösterilmeyen ülkelerde ise yozlaşma engellenemez bir durumdur.
  gerçeklik diye önümüze sunulanlara inanmadan önce sorgulamak ve araştırmak gerekir çünkü cahillikle ancak bu şekilde mücadele edilebilir.

  “her fikri savunmaya hakkın yoktur. bilgi temelli fikri savunmaya hakkın vardır. kimse cahil kalma hakkına sahip değildir.'' *
 6. kesin olmayandır.kesinliğe en yakın olandır.
 7. diğer bilgi türlerinden en güçlü yanı sorgulanabilir, test edilebilir ve yanlışlanabilir olmasıdır. bir görüşe göre insanlığın en büyük keşfidir.
 8. din yerine gezegene hakim olması gerekendir. yukarıda arkadaşın da dediği gibi değişebilirdir. insan gibi öğrenebilen, kısa vadede gelişebilen bir canlının hakim olduğu bir gezegende bilim yerine din hakimiyeti saçmalıktır.
 9. doğayı anlamamızı, bir bakıma onunla iletişim kurmamızı sağlar.

  kişisel fikirlere, inançlara değil deney ve gözleme dayanır.