1. anadoluda, göğüs anlamında kullanmakta olan bir sözcük.
    divanü lugat-it-türk'te ise böbrek anlamında kullanılmaktadır.