matematik - youreads 1. doğru düşünme sanatıdır.
 2. hayatı anlamlandırmamıza yardımcı olan mantık bütünü. yaşadığımız dünyayı yöneten kuralların matematik sayesinde ifade edilebilir olması beni; tüm gerçekliğin bir kurallar bütününün, bir kodunun, bir kaynağının olduğuna inanmaya itmiştir.

  yaşadığımız dünyayı yöneten kurallar ile kastetiğim şeylerin bazıları için;

  (bkz: kütle çekimi)
  (bkz: elektromanyetik kuvvet)
  (bkz: güçlü nükleer kuvvet)
  (bkz: zayıf nükleer kuvvet)
  (bkz: kuantum mekaniği)
  (bkz: genel görelilik kuramı)
  (bkz: newton'un haraket yasaları)

  ve fiziksel olguların matematik ile nasıl bağdaştırıldığını belli başlı örnekler ile akıcı bir şekilde anlatan, bilim tarihine ilgisi olan herkesin mutlaka okuması gereken, bir kitap için;
  (bkz: dünyayı değiştiren beş denklem)
  gaz
 3. yıllardır aklımı kurcalayan bir soru vardı. biz matematiği yarattık mı yoksa keşfettik mi?
 4. matematik ile uğraşan insanlar tek bir sonuca erişmeye ve belli kurallara riayet ettiklerinden dürüst olurlar. matematik insanın daha doğru, daha dürüst bir insan olmasını sağlar ibn-i haldun'a göre.
 5. yalan ile yanlışın aynı olmadığını kanıtlayan bilim dalıdır. matematik yalan söylemez, bazen biz yanlış çözümleyip yanlış anlarız.
  han
 6. kurduğu aksiyomatik yapı içerisinde kesin ve mutlak doğruyu barındıran, bu yüzden bir çok kişinin matematiksel açıklanan her şeye kesin gözüyle baktığı, aksiyomatik yapını değiştirdiğin an bambaşka dünyaların kapılarını araladığın (bkz: euclid'in 5. postulatı) , düşünmekten ziyade nasıl düşündüğünün önemli olduğu, nasıl düşüneceğini öğrendikten sonra neden-sonuç ilişkisi içerisinde (bkz: analitik düşünme) hayatta kendini bazen rezil bazen vezir ettiğin ama hepsine rağmen koyun gibi olmadığın için mutlu olduğun, kimilerine göre bilim dallarının dili, kimilerine göreyse bilimlerin temeli, bana göreyse hem bilim hem sanat olan düşünce sistemi.
 7. seviyorum ama anlayamıyorum be.
 8. Bir mühendis olarak matematik benim için yaşamın ta kendisiyken insanların geneli için durum şudur: tık
 9. ogrendikce, farkında olmadan analitik zekanizi geliştiren bilim dalı. türkiye'de mantık konusu iyi ögretilemediginden ve ezber sistemden dolayı başarı çok düşüktür.
  doğru düşünme, ancak matematik ile mümkündür. "matematik bilmeyen toplumlarda adalet olmaz"der john nash.
 10. evrenin her yerinde aynı olan tek şey.

  dil değişebilir, ırk^:uzaylı^ değişebilir, fizik kuralları bile değişebilir fakat asla matematik değişemez.

  matematik hayatın her dalında var. edebiyat, fen, spor, teknoloji her dalında matematik illa ki kullanılıyor.

  heryer de aynıdır dedik ama bir alıntı ile bitirelim yazımızı.

  voohoona yerlilerinden birisi, batılı bir antropologa, 2+2 =5 der. antropolog bu sonuca nasıl ulaştığını sorar. yerli ise "bir ipe iki düğüm atarım , baska bir ipe de iki dugum atarım, sonra bu iki ipi birbirine düğümleyip düğümleri sayarım"