1. bütün varoluş temelinin tek bir kaynaktan doğduğunu söyleyen felsefi öğretiye verilen isim. tekçilik olarak da bilinir.

    materyalistler maddeyi dünyanın temeli olarak görürken, idealistler tin/ ideayı dünyanın temeli olarak ele alır. hegel idealizmi idealist monizmin en belirgin örneğidir.
    ozee