1. yanlış önerme.

  dünyada sayısız terörist eylemler ve örgütlenmeler meydana gelmiştir. pek tabi ki hepsi müslüman değildir.

  örneğin eta, ira, tamil gerillaları, başlı başına bir kuzey kore devleti, inka medeniyetinin üzerine çöken ispanyollar, kızılderilileri asimile ederek yokeden amerika istilacı toplulukları vs. vs.

  radikal milliyetçilik ve radikal dincilik her zaman terörizm doğurmuştur. emperyalizm de bir çeşit terörizmdir.

  not: agnostikim.
 2. belirtmekte fayda var mı bilmiyorum ama en azından önyargıları yok edeceğinden belirteyim; inançsızım.

  ama önerme tamamen yanlış. aristocu mantık üzerine kurulu. "terörist olan müslümanlar vardır, o zaman bütün müslümanlar teröristtir" gibi basit bir mantıktan yola çıkılmış.

  biraz tarih bilmek lazım bunun için. ortaçağda avrupa'nın durumu hiç farklı değildi. insan eti bile yenmiştir bu dönemde. açlıktan değil, kendi sapık düşüncelerine göre sevap sayıldığından. ha keza töton şövalyelerinin doğu avrupada^:litvanya - rusya^ paganlara ve ortodokslara karşı estirdiği terör hiç es geçilecek boyutta değildir. reconquista dönemi de var, ona da bir bak istersen.

  çok çok kısa özetlemek gerekirse;

  haçlı seferleri sonrasında avrupa toplumlarında ilerlemenin tohumlarının atılması --- amerikanın keşfi ve avrupanın zenginleşmesi, dolayısıyla refahın artması ------- rönesans (ki dediğimiz gibi kökleri haçlı seferlerine dayanır) ---- reform hareketleri ile kilisenin etkinliğinin azalması ---- burjuvazinin yükselişi ----- sanayi devrimi ile üretimin ve emperyalist avrupanın gücünün doruğuna çıkması ---- afrika ve asyadaki müslümanların yerinde sayması---- günümüz

  tabii buna ek olarak protestan ülkelerin burjuva sınıfını desteklemesi, dolayısıyla burjuvazinin tavan yapması faktörü de çok etkili, zira rönesans'ın ve daha sonraki aydınlanma döneminin aydınlarının büyük kısmı burjuva ailelerden geliyordu. zengin olmadan bilim - felsefe - sanat üretemezsiniz, önce geçiminizi sağlamanız gerekir. (bkz: maslow)

  yani ortaçağa bir ilber ortaylı edasıyla değilse de, az biraz hakim olunmalı, ek olarak zenginlik-medeniyet ilişkisine de göz atılmalıdır.

  not: peşinen belirtme ihtiyacı duyuyorum ki, avrupadaki reform hareketlerinin bir benzerinin o dönemki islam'a uygulanmasına gerek yoktur. bunu belirtiyorum çünkü konu bir süreden sonra dönüp dolaşıp müslüman dünyasının geri kalmışlığının islama yüklenmesi ile sonuçlanıyor. bu böyle değildir. islam medeniyeti zengin iken dünyadaki en ileri toplumlardan biriydi.

  manyak -uygun şartlar oluştuğu takdirde- her yerde manyak, fazla şaapmayın siz...
 3. şu an gücü elinde tutan ve müslüman olmayan emperyal devletlerin illeagal terör örgütlerine ihtiyaç duymadan yaptıkları terörizmi kılıfına uydurmaları sonucudur. ona bakılırsa abd'nin irak'ta, israil'in filistin'de, rusya'nın çeçenistan'da yaptıklarının da terörizmden bir farkı yoktur. bu tabii ki din adına canilik yapan terör örgütlerini temize çıkarmaz fakat hümanist insan hakları savunucusu masum avrupa falan diye bir şey de yok, mültecilere para atarak eğlenen avrupa var. kimsenin eli temiz değil yani, bilin istedim.
 4. radovan karadžić ile karşı çıktığım önerme!
  yukarıdaki sayıları toplamadım ama 8372 etmiyor gibi...
  teröristlerin dini imanı olduğunu düşünmüyorum.
  h2o
 5. amerika afganistan ve ırak'ta bu sayının binlerce katı sivil'i katletmiştir.
  kimse hristiyan terörizmi diye bir şey'den bahsetmez.
  çünkü terör devlet eli ile olunca özgürlük getirmek oluyor.
 6. kanaatimce terör bir takım elbise gibidir. ayni mağazada satılır ve her bedene uygun şekilde üretilir. o yüzden aynı takım elbiseyi giyenlere odaklanmak yerine takım elbisenin içindekinin rengi, dini, kökeni ile uğraşmak bana göre yanlış bir bakış açısıdır. o yüzden müslüman=terörist, arap=terörist, türk=terörist, kürt=terörist veya x=terörist demek inançlara, milletlere ve kültürlere haksızlık etmekten öteye gitmeyecektir.

  ayrıca, terörü ne olarak tanımlıyoruz? bir yasadışı grubun insanlığa yönelttiği bombalama ve diğer silahlı şiddet eylemleri mi, yoksa ilk tanım artı legal devletlerin şiddet eylemlerini de kapsayacak bir tanım mı? ben ikincisini kendi adıma daha doğru bir tanım olarak kabul ediyorum.

  kabul edelim ki islam coğrafyası, bizim şu kısacık hayatımızda tanıklık ettiğimiz dönem itibari ile ciddi manada sıkıntılıdır. o yüzden; “gerçek islam bu değil” gibi bir cümleyi ne alay amaçlı ne de islam’ı savunma amaçlı kullanmayı doğru bulmuyorum çünkü bu cümle sadece mevcut sıkıntıyı olduğundan fazla göstermekten veya inkâr etmekten öteye geçmiyor benim düşüncemde.

  burada bir yazarın da belirttiği gibi ekonomik gelişmişlik önemli ancak bence tek başına yeterli bir açıklama değildir. neden önemlidir ve neden yeterli değildir? bir gözlem ve bir ülke örneği ile görüşlerimi açıklamaya çalışayım.

  iber yarımadasını ve özellikle endülüs bölgesini görme şansı bulanlar bilirler ki ekonomik refah içerisindeki endülüs emevileri’nin o coğrafyaya bilim, mimari ve sanat anlamında çok büyük katkıları vardır. ancak aynı dönemde ortadoğu islam toplulukları bir ekonomik çöküş, siyasi bunalım ve istilalar silsilesi ile mücadele etmektedir ve maalesef şiddetli bir mezhepçilik ve iktidar kavgasına tutuşmuştur. kaçınılmaz olarak şiddet günlük hayatın olağan bir parçası halini almıştır.

  ancak, ekonomik gelişme tek başına yeterli değildir çünkü yeterli olsaydı bugün dünyanın en büyük terörist organizasyonu olan a.b.d. dünyaya bu acıları yaşatmazdı.

  siyaset bilimi ile ortalama seviyede ilgilenenler artık şu fikri ezbere bilirler: bir coğrafyayı yönetmek istiyorsanız, o coğrafyayı bölün, iç çatışmalarından beslenmesinin önünü açın ve mümkün mertebe cahil bırakın. islam ülkelerine ve çatışmanın yüksek dozda olduğu diğer coğrafyalara bakınca bunu zaten görüyoruz.

  tabi sadece bunu bize yabancılar yaptı diyerek sıyrılamayız. bir de özeleştiri yapmak zorundayız. doktor hastaya ilaç reçete ederken bile hastanın da iyileşmek için surece katılım sağlamasının önemini belirtir. o yüzden kültürel kodlarımıza işlemiş dipten gelen sorunlarımızı düzeltmek için caba sarf etsek hiç de fena olmaz.

  kendi ülkesinin vatandaşları bir terör saldırısına kurban gitmişken, bundan zevk alırcasına yaşatmayı emreden inandığı tanrısının adını hep bir ağızdan ve yüksek sesle bir maç esnasında zikredenler, asker cenazesi haberi üzerine halay çeken ve zılgıt atanlar, öldürülen masum sivilleri onlar zaten kürt ve potansiyel terörist diye tanımlayanlar hızlıca bu özeleştirileri yapsa bence hiç de fena olmaz.

  biz yaşadığımız dönemde cereyan eden terör olayları ile ilgili bir genelleme yapma yanlışına düşüyoruz galiba. oysaki bizim yeryüzünde var olmadığımız çağlara bakarsak kuzey ve güney amerika kıtalarını işgal edenler oralarda vahşetin tarihini yeniden yazmışlardır. israil’in ortadoğu’da 60 yıldır yaptıklarına bakmanızı da öneririm. simdi aristocu bir mantıkla hristiyanlık=terörizm=yahudilik diyebilir miyiz? ve ya bu örnekleri bu başlık ile birleştirip, tüm semavi dinler=terörizm diyebilir miyiz? totaliter rejim liderleri için de kısa bir inceleme, inançsız liderlerin bu hususta neler yaptığını görmenize yeter.

  batı kültürü ile o coğrafyalarda yaşayarak tanışanlar, seküler batıda da “opus dei”, “evanjelizm” vb. fanatik dini akımların olduğunu ve bugün dünyanın kan ağlamasına sebep olan emperyalizmin teorisyenlerinin, taraftarlarının ve uygulayıcılarının çoğunun bu gruplardan çıktığını; o ülkelerin bilgili insanları ile yapacakları sohbetlerden çok kolay bir biçimde öğrenebilirler.

  artık kamuya mal olan şekli ile bu mahlukların el kaide, işid, taliban vb. terörist oluşumların arkasında olduklarını söyleyebiliyoruz. o halde islamcı terörün arkasında hristiyanlar var ve dolayısıyla bu başlık altında sayılan tüm saldırılar hristiyan inancının birer eseridir diyebilir miyiz?

  çoğu yazar (youser) zaten devlet terörlerine ve daha pek çok terör örneğine değindiği için daha fazla ayrıntıya girmeyeyim.

  batı kültürünü yerinde gözlemleme şansı bulduğum için belirtmek istediğim bir husus daha var. oralarda insanların sizin dininizle ilgili bir sorunu yok. evet, islamofobik tipler var tıpkı bizdeki koşulsuz yahudi düşmanı beyin fukaraları gibi. ama adamlar haklı olarak müslümanlardan endişeli. ne demek bu? kardeşim müslümanlık kendini müslüman addedenlerin elinden çekiyor. sadece radikal dinci terörist dininize zarar vermiyor mütedeyyin ve halis niyetli insanlar. o insanlık düşmanlarının eylemleri sonrası o mendeburlar ile birlikte aynı statta tekbir getiren sizlerde islamiyet’e çok büyük zararlar veriyorsunuz. o yüzden de batıda yükselen islamofobiye katkı sağlıyorsunuz.

  son olarak kendi adıma şunu söylemek istiyorum; bu başlık altında eğer terörü tartışacaksak lütfen bir inanç veya etnisiteyi buraya malzeme yapmayalım. ben inanç meselesinin gerek dindarlar gerekse inanmayanlar tarafından karşılıklı olarak tartışılmasını doğru bulmuyorum. çünkü her iki kümedeki kişilerin sınırları bellidir ve ortak kesişim kümeleri sanıldığının aksine boştur. uğraşmayın birbirinizin inancı ya da inançsızlığı ile.

  not: konuyu açan yazarın iyi niyetle bir soru yönelttiğine inanıyorum. aksi takdirde bu kadar ayrıntılı bir liste hazırlamak kendine eziyet olurdu diye düşünüyorum.
 7. yanlış önerme,

  terör insan ırkının doğasında olan bir kavram. inanış, etnik köken ve eğitimden bağımsız olarak toplumsal yaşantıda tüm birey ve gruplar diğer birey ve gruplara karşı terör estirebilir.

  günümüzdeki terör olaylarına baktığımızda ise teknolojik ve ekonomik yönden düşmanı karşısında üstünlük kuramayacak grupların, daha düşük bütçe ile daha yüksek getirisi olduğunu düşündüğü bir eylem.

  insanoğlu zaten kusurlu bir ırk, çok fazla değer yüklememek lazım. müslüman, ateist, hristiyan fark etmez, insanlar doğası gereği masum olsa da ölür, öldürür.
 8. neden bütün teröristler müslüman ? diye sorulmuş. dolandırmaya hiç gerek yok cevabı çok basit. batılıların son 40 yılda yerle bir ettikleri coğrafyalar nerelerdir sorusuna cevap verirseniz, bence ilk sorunun da cevabını gayet basit şekilde bulabilirsiniz.

  akla 'neden 40 yıldır bombalar hep müslümanların tepesine yağıyor?' sorusunu getiren başlık.

  edit: söylemek istediğim "adamlar terörist olmakta haklılar" demek değil... işin arkasındaki sosyolojik nedene dikkat çekmek sadece... ve tabi ki başka sosyolojik nedenler de var ama, bombalarla istenen tam da bugün varılan kanı aslında... her kim planlıyorsa başarıları ortada...
 9. başlık amacına ulaştı mı bilemiyorum. fakat küresel terör olaylarını işleyenlerin çoğunlukla müslüman olması önermesi tam kabul görmemiş gibi. haliyle "neden böyle?" sorusunun cevabı daha bir bulanıklaşıyor. cevaba ulaşmanın zorluğu aslında sorunun içerisinde gizli. daha uluslararası anlamda "terör, devlet terörü, terörist ve terörizm" herkes tarafından kabul gören bir şekilde tanımlanamadığı için sorunun cevabı zaman zaman siyasi bakış açısına göre değişebiliyor ki biz buna ülke olarak çok aşinayız malesef.

  malesef diyorum çünkü ankara tren garındaki patlamadan sonra ölenleri anmak için yapılan saygı duruşunu ıslıklayabilecek, son istanbuldaki canlı bomba patlamasından sonra israilli oldukları için "keşke yaralanmasalardı, ölselerdi! " diye twit atabilecek, 3 aylık bebeğin babası şehit olduğunda yetim kalmasına "kasmaya gerek yok, bunlar kurgu!" diyebilecek kadar şerefsizleşebiliyoruz.

  keşke başlıktaki soruyu tartışmadan terör, devlet terörü, terörist, terörizm nedir bunları tartışsaydık. başlığın bu halinden benim çıkarımım genel olarak olduğu gibi bu başlığa da siyasi baktığımız, söylemlerimizi buna göre kurguladığımız.
  h2o
 10. akıllara şu karikatürü getirir. tık