oksitleyici madde - youreads 1. özellikle yanıcı maddelerle temaslarında, ekzotermik reaksiyonlara neden olan maddelere oksitleyici maddeler denir.
  ''oksijen bağı'' olmazsa olmazlarıdır. bünyelerindeki oksijen ısı ile açığa çıkar. böylece diğer kimyasallarla birleşebilir. bu birleşme toksik gozların ortaya çıkmasına neden olabiir.
  bir kaç örnek veririsek,
  peroksit (saç boyasında vardır. oksitlenme ile istenen saç rengi elde edilir)
  permanganat
  iyonat
  klorat